W Kancelarii Komornika Sądowego Doroty Działowskiej można składać wnioski o windykację z tytułu faktur, alimentów, umów cywilno-prawnych oraz innych należności. Jednostka działa jako Komornik Sądowy właściwy dla Sądu Rejonowego Zachód w Szczecinie oraz Szczecin-Prawobrzeże. Komornik zapewnia skuteczne odzyskiwanie wierzytelności w Szczecinie w oparciu o wnioski egzekucyjne złożone w sądzie. Windykacja długów obejmuje realizację wyroków sądu. Kancelaria prowadzi licytacje komornicze majątku prywatnego lub komercyjnego. Licytowane są tutaj nieruchomości (m.in. domy, mieszkania, działki, lokale handlowe, usługowe i biurowe) oraz wszelkiego typu ruchomości.

Komornik Sądowy Dorota Działowska

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin - Prawobrzeże i Zachód Dorota Działowska
Tel.: +48914877192
Południowa 25 / B
71-001 Szczecin
zachodniopomorskie
NIP: 9551705416