//////
You are here: Home > Marketing > DOPASOWANIE DO OKREŚLONYCH POTRZEB

DOPASOWANIE DO OKREŚLONYCH POTRZEB

Sprowadzałaby się ona w takim ujęciu niemal wyłącznie do aspektów technicznych.JTfej zadaniem podstawowym jest dostosowanie podaży do popytu w sensie jakościowym, przez gromadzenie towarów o takiej strukturze i eeuhach użytkowych, które będą odpowiadały potrzebom nabywcówjWykonywanie czyn­ności tego typu wymaga aktywnego oddziaływania na decyzje producentów co oni mają wytwarzać i w jakich ilościach. Tę sferę działalności możemy określić mianem kształtowania podaży. Oprócz tego istnieje potrzeba dopasowania określonych to­warów do potrzeb określonych grup nabywców. Chodzi bowiem o to, aby towary trafiały do odpowiednich segmentów rynku.

Leave a Reply

error: Content is protected !!