//////
You are here: Home > Marketing > DWIE PODSTAWOWE ZASADY DZIAŁANIA

DWIE PODSTAWOWE ZASADY DZIAŁANIA

Dwie podstawowe zasady zmian organizacyjnych powinny być punktem wyjścia dla przedsiębiorstwa, w którym przyjęto koncepcję współczesnego marketingu. Pierwszą z nich jest ustalenie kierownika do spraw marketingu, w którego zakresie działania powinny być wszelkie czynności związane z konsumentem lub użytkownikiem. Zalicza się do nich przede wszytkim planowanie produktu, politykę cenową, promocję oraz dystrybucję. Druga zasada zmian organizacyjnych polega na podporządkowaniu kierownika do spraw marketingu bezpośrednio dyrektorowi naczelnemu przedsiębiorstwa, ana­logicznie do podporządkowania mu kierowników działów: produkcji, finansowo­-księgowego, ekonomicznego itp. Rozwiązania organizacyjne nie respektujące tych dwóch podstawowych zasad prowadzą do nieporozumień i często do zatracenia koncepcji marketingu w działalności przedsiębiorstwa.

Leave a Reply

error: Content is protected !!