//////
You are here: Home > Marketing > FIZYCZNA DYSTRYBUCJA TOWARÓW

FIZYCZNA DYSTRYBUCJA TOWARÓW

Funkcje związane z fizyczną dystrybucją towarów, czyli magazynowanie i transport, dotyczą ruchu towaiów w czasie i przestrzeni, umożliwiając dostosowanie się do potrzeb odbiorców niezależnie od tego, kiedy i gdzie towary są magazynowane. Są to funkcje: piąta i szósta rozpatrywanego układu. Trzeba przy tym podkreślić substytucyjny, w stosunku do zapasów towarów, sposób rozwiązywania zagadnienia różnic w czasie między produkcją a spożyciem, polegający na utrzymywaniu odpo­wiednich zapasów surowców i wolnych mocy produkcyjnych.

Leave a Reply

error: Content is protected !!