//////
You are here: Home > Marketing > GOSPODARKA NARODOWA

GOSPODARKA NARODOWA

Differentia specijica polega, w porównaniu z gospodarką kapitalistyczną, na tym, że państwowe banki socjalistyczne mają prawo i obowiązek kontrolować gospodarkę finansową przedsiębiorstw uspołecznionych, znacznie wykraczając poza zakres wynikający z faktu udzielania tym przedsiębiors­twom kredytów inwestycyjnych czy obrotowych. Nawet jednak przy tych ograniczeniach swobody działania przedsiębiorstw przez system bankowy, czy system ustalania cen, przedsiębiorstwa te mają duży wpływ na ustalanie strategii marketingowej, czego w wielu przypadkach jeszcze nie wykorzystują. Gospodarka narodowa w państwie so­cjalistycznym musi być sterowana jako całcść w sposób świadomy, aby w maksymal­nym stopniu wykorzystać istniejące możliwości rozwoju, dostępne siły i środki działania. Sterowanie gospodarką narodową w sposób świadomy wymaga przede wszystkim wyboru jej celów, a następnie kierunków i metod działania.

Leave a Reply

error: Content is protected !!