//////
You are here: Home > Marketing > GRUPY ODBIORCÓW

GRUPY ODBIORCÓW

Chodzi, mówiąc inaczej, o ewentualne łączenie tych mniejszych grup w grupy większe, jednorodne jednak z punktu widzenia określonego rodzaju dobra lub usługi (na przykład: wszyscy odbiorcy małych chłodziarek gazowych). To grupowanie jest celowe i potrzebne, ponieważ poszczególna, jednorodna z roz­patrywanego tu punktu widzenia grupa odbiorców wymaga opracowania z kolei określonej kompozycji elementów marketingu.Te same grupy odbiorców mogą zaspokajać daną potrzebę za pomocą różnych produktów. Przykładem tego mogą być takie substytuty, jak gazowe i elektryczne chłodziarki w przypadku chłodnictwa, czy transport kolejowy, samochodowy,lotniczy czy morski — w przypadku potrzeby pokonywania przez człowieka okreś­lonej przestrzeni.

Leave a Reply

error: Content is protected !!