//////
You are here: Home > Marketing > INNOWACJE W TECHNIKACH

INNOWACJE W TECHNIKACH

Innowacje w technikach wytwarzania i sprzedaży powodują wzrost wydajności pracy w ogniwach produkcji i obrotu. Miarą skutecz­ności działania w tej dziedzinie są takie wielkości, jak liczba nowych produktów wprowadzonych na rynek oraz koszty związane z badaniem i rozwojem nowej produkcji.Miarą skuteczności działania marketingowego jest wreszcie jego zdolność do stałego racjonalizowania (ulepszania) procesów marketingowych, używanych metod i środków. Z tego względu funkcje i czynności marketingowe nie powinny być traktowane w sposób sztywny. W celu zwiększenia skuteczności określone^ funkcje (czynności) mogą być przesuwane na’nabywców~(njrTsamoobśługa), względ­nie na inne ogniwa systemu marketingowego (np. sortowania i paczkowanie w og­niwie produkcji zamiast w magazynach hurtu). Jak z tego widać, skuteczność działania marketingowego powinna być oceniana w wielu aspektach, a nie tylko z punktu widzenia kryteriów ekonomicznych.

Leave a Reply

error: Content is protected !!