//////
You are here: Home > Marketing > ISTOTA PROCESU PRODUKCJI

ISTOTA PROCESU PRODUKCJI

Każde plemię (ród) wytwarza Wszystkie niezbędne mu do egzystencji pro­dukty, wyłącznie do zaspokojenia swoich własnych potrzeb. Nie występuje jeszcze wtedy wymiana w jakiejkolwiek postaci.Wymiana pojawia się natomiast w następnej fazie rozwoju w wyniku zarysowu­jącej się specjalizacji wytwarzania. Poszczególne plemiona nie wytwarzają już wszystkich potrzebnych im produktów, ale koncentrują się na wytwarzaniu tylko niektórych z nich w takich ilościach, które pokryłyby nie tylko ich potrzeby, ale również potrzeby innych plemion. Produkty przewyższające potrzeby_danego rodu (plemienia) są wymieniane na inne produkty.

Leave a Reply

error: Content is protected !!