//////
You are here: Home > Marketing > ISTOTNE OGRANICZENIA

ISTOTNE OGRANICZENIA

Kolejnym, istotnym ograniczeniem swobody działania przedsiębiorstwa jest system podatkowy państw^ (podatek obrotowy, dochodowy, majątkowy i inne) i polityka państwa w dziedzinie amortyzacji majątku trwałego przedsiębiorstw produkcyjnych (chodzi tu o wielkość amortyzacji, o jaką zmniejszą się dochody stanowiące podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym). Niektóre wreszcie gałęzie gospodarki narodowej, na przykład rolnictwo lub jego niektóre działy, mogą być pod szczególną ochroną państwa, które może je subsydiować. Wysokość otrzy­mywanych od państwa subsydiów stanowi istotny czynnik, który jest brany pod uwagę przez przedsiębiorstwo przy podejmowaniu decyzji gospodarczych. Innym zagadnieniem regulowanym przez odpowiednie przepisy państwowe są zasady sprzedaży na raty, biorące kupujących pod specjalną ochronę.

Leave a Reply

error: Content is protected !!