//////
You are here: Home > Marketing > KOMPOZYCJA ELEMENTÓW MARKETINGU

KOMPOZYCJA ELEMENTÓW MARKETINGU

Równocześnie z wybieraniem przez przedsiębiorstwo segmentów rynku na dane dobra lub usługi i wynikającym z tego zakresem zadań produkcyjnych ustala się kompozycję elementów marketingu. Kompozycja ta jest więc integralną częścią większej całości. Istnieje wiele możliwych, szczegółowych sposobów zaspokajania potrzeb konsumentów i użytkowników. Na przykład produkt może posiadać wiele cech szczegółowych, jak różne odmiany i kolory. Można go pakować pojedynczo lub w większej liczbie sztuk, można używać do opakowania różnych materiałów i o różnych kolorach. Można używać także różnych znaków produkcyjnych i handlo­wych. Można oferować różne usługi przy- i posprzedażne, różne warunki finansowe. Można stosować różne sposoby promocji, różne kanały dystrybucji, różne ceny.

Leave a Reply

error: Content is protected !!