//////
You are here: Home > Marketing > ODRÓŻNIENIE

ODRÓŻNIENIE

Powstaje w związku z tym potrzeba posiadania pewnej techniki, czy metody określania wszelkich lub większości możli­wych wariantów jednorodnych grup odbiorców danego dobra lub usługi, co prowadzi do ustalenia interesującego dane przedsiębiorstwo segmentu rynku. Metodą taką jest siatka potrzeb (market grid), która przedstawia odbiorców jako szachownicę, na której poszczególne pola przedstawiają określone, jednorodne, homogeniczne grupy odbiorców. Koncepcja siatki potrzeb jest więc odpowiedzią na pytanie, jak ustalać zadania przedsiębiorstwa, pamiętając wciąż o tym, że mają one zaspo­koić określone potrzeby, a nie popyt na dane dobra czy usługi. To odróżnienie jest bardzo istotne w omawianej koncepcji siatki potrzeb. Można to wyjaśnić na przy­kładzie dowolnej potrzeby.

Leave a Reply

error: Content is protected !!