//////
You are here: Home > Marketing > OKREŚLENIE RYNKU

OKREŚLENIE RYNKU

Prowadzi to z kolei do określenia rynku i w pewnym stopniu sposobów promocji produktu. Drugi szczebel obejmuje więc planowanie produktu. Trzeci szczebel to rozważanie wykorzystania zdolności produkcyjnych przed­siębiorstwa, a w tym wyjaśnienie, jakie rodzaje produktów i jakiej jakości mogą być wytwarzane. Decyzje marketingowe muszą więc brać pod uwagę zdolności produkcyjne przedsiębiorstwa.Czwarty szczebel to ustalenie ceny produktu, po której ma on być sprzedawany. W tym celu bada się koszty produkcji i przeprowadza się kalkulację ceny sprzedaż- nej przy takim założeniu, że pokrywa ona na każdym etapie sprzedaży koszty własne (produkcji i marketingu) i pozwala wygospodarować odpowiedni zysk.

Leave a Reply

error: Content is protected !!