//////
You are here: Home > Marketing > OPARTE NA PRZEŚWIADCZENIU

OPARTE NA PRZEŚWIADCZENIU

To podejście powinno być oparte na przeświadczeniu, że każda zewnętrzna jednostka uczestnicząca w realizacji funkcji marketingowych związanych z jego produktami stanowi przedłużenie wewnętrznej organizacji przedsiębiorstwa. Jeżeli w ten sposób rozpatruje się problem, nie giną z pola widzenia zależności występujące pomiędzy tymi dwiema strukturami organizacyjnymi. System dystrybucji w każdym indywidualnym przypadku powinien być dosto­sowany do zadań rynkowych (marketingowych). Problemy dystrybucji mają zawsze zasadnicze znaczenie w przedsiębiorstwie, realizującym koncepcję marketingową, ale rola ta zwiększa się znacznie, kiedy na przykład przedsiębiorstwo wchodzi do­piero na rynek lub zmienia swoją dotychczasową strategię.

Leave a Reply

error: Content is protected !!