//////
You are here: Home > Marketing > SYMPTOMY SKUTECZNOŚCI

SYMPTOMY SKUTECZNOŚCI

Następnym symptomem skuteczności marketingowego działania jest jego zdolność do wprowadzania nowych rozwiązań (innowacji). Chodzi tutaj o taką działalność innowacyjną, która będzie antycypować (wyprzedzać) popyt. Nic jest obojętne, jak dalece organizacje zajmujące się działalnością marketingową _są- skłonne do podejmowania ryzyka związanego z wprowadzaniem innowacji. Mówiąc o    innowacjach mamy na myśli szerokiich wachlarz, a więc lnnowacje-w^ zakresie podaży (nowe produkty i usługi), w technikach wytwarzania i rozprowadzania produktów (organizacja sprzedaży, techniki dostaw) oraz organizacji i kierowania rynkiem. Innowacje w podaży-przyczyniają się do lepszego zaspokajania potrzeb oraz kreują nowe potrzeby.

Leave a Reply

error: Content is protected !!