//////
You are here: Home > Marketing > TECHNIKI MARKETINGOWE

TECHNIKI MARKETINGOWE

Współczesny kierowm jednostki marketingowej w przedsiębiorstwie musi posiadać w tym zakresie pewne minimum wiedzy, aby móc wykorzystywać w zarządzaniu marketingowym odpo­wiednich specjalistów z wymienionych dziedzin. Rozróżnia się cztery grupy technik i praktycznych umiejętności stosowanych w działalności marketingowej. Do grupy pierwszej należą te techniki i umiejętności, które służą do zbierania informacji. Zalicza się do nich m. m. nowoczesne techniki (metody) statystyczne, służące na przykład do ustalenia opinii konsumentów o a- nym towarze. Druga grupa technik i umiejętności dotyczy oddziaływania na rynek. Chodzi tu więc o różne formy promocji, a w szczególności o reklamę towarów. Na trzecią grupę składają się techniki analityczne, służące do oceny zebranych danych, które dotyczą rynku czy kosztów działalności marketingowej.

 

Leave a Reply

error: Content is protected !!