//////
You are here: Home > Marketing > USŁUGI ZWIĄZANE Z PRODUKTEM

USŁUGI ZWIĄZANE Z PRODUKTEM

Nie wystarczy w sposób odpowiedni zaplanować produktu, wyposażyć go w opako­wanie i znak towarowy (firmowy). Konieczne jest jednocześnie, zwłaszcza w odnie­sieniu do artykułów trwałego użytku oraz środków produkcji, rozwinięcie usług mających na celu stworzenie sprzyjających warunków użytkowania zakupionego produktu. Chodzi tutaj zwłaszcza o takie usługi, jak: udzielenie gwarancji, dostawa zakupionego towaru do nabywcy, jego instalacja, konserwacja, usługi naprawcze, możliwość nabycia części zamiennych itp. Świadczenie tych usług jest niezbędne z punktu widzenia zadowolenia nabywcy z zakupionych towarów.

Leave a Reply

error: Content is protected !!