//////
You are here: Home > Marketing > USUWANIE DYSPROPORCJI

USUWANIE DYSPROPORCJI

Podstawową rolę w usuwaniu (łagodzeniu) dysproporcji odgrywają czynności związane z rozmieszczeniem i asortymentacją. One właśnie sprawiają, że różnice w ocenie sprawności zmniejszają się stopniowo w miarę przesuwania się produktu przez kolejne ogniwa kanału dystrybucji. System dystrybucji powinien ciągle doskonalić proces dostosowawczy, poszukiwać coraz efektywniejszych rozwiązań. Każde rozwiązanie, które pozwala na lepsze funkcjonowanie systemu powinno być wprowadzane na miejsce dotychczasowego. Jeżeli na przykład producent uzna, że najbardziej efektywnym sposobem jest sprzedaż asortymentu jego produktów bezpośrednio do ostatecznych nabywców, powinien rozwinąć kanał wertykalny (pionowy).

Leave a Reply

error: Content is protected !!