//////
You are here: Home > Marketing > WYKORZYSTYWANIE RÓŻNYCH STRUKTUR

WYKORZYSTYWANIE RÓŻNYCH STRUKTUR

Kiedy wreszcie popyt jest wyraźnie skoncentro­wany na pewnych terytoriach (segmentach geograficznych), producent może zde­cydować się na ich obsługiwanie za pomocą własnej sieci detalicznej. Wystąpi tutaj kanał krótki i wąski.Producent może zatem wykorzystywać różne struktury kanałów, aby dotrzeć do różnych segmentów rynku. Na przykład producent szczotek do osobistej pielęgna­cji (włosów, zębów, ubrań) może sprzedawać swoje produkty do sieci hurtowej, aby w ten sposób dotrzeć do małych przedsiębiorstw detalicznych, może także je dostarczać bezpośrednio do dużych przedsiębiorstw detalicznych, utrzymywać własną sieć sprzedawców (agentów), aby sprzedawać te produkty różnym instytu­cjom publicznym (np. szpitalom), lub wprowadzić jeszcze inną organizację sprze­daży.

Leave a Reply

error: Content is protected !!