//////
You are here: Home > Marketing > WYMAGAJĄCA SYTUACJA

WYMAGAJĄCA SYTUACJA

Po drugie, różne sytuacje wymagają stosowania różnych technik. Zależy to na przykład od rodzaju towaru, rodzaju odbiorcy itd. Kierownik jednostki marketingowej w przed­siębiorstwie powinien więc umieć wybierać techniki, jakie są niezbędne w przypadku sprzedaży określonego towaru w określonych warunkach rynkowych. Na wszystkich szczeblach planowania marketingowego menedżer spotyka się z trudnym problemem wyboru właściwych technik działania. Ten wybór zależy, po pierwsze, od rodzaju towarów. Po drugie zaś, o wyborze decyduje rodzaj rynku (odbiorców). Po trzecie, wybór technik może zależeć od wielkości przedsiębiorstwa i posiadanych przez nie zasobów.

Leave a Reply

error: Content is protected !!