//////
You are here: Home > Marketing > WYMIANA W DANEJ FAZIE

WYMIANA W DANEJ FAZIE

Wymiana W tej fazie ma oczywiście charakter wymiany naturalnej (bezpośred­niej). Odznacza się niskim stopniem racjonalności nie tylko ze względu na swój charakter, ale także sposób przeprowadzenia. Załóżmy na przykład, ze każdy z pięciu producentów (plemion) wytwarza jeden produkt, którego nadwyżkę ponad własne potrzeby wymienia na inne produkty wytwarzane przez pozostałych producentów. Oznaczmy te produkty literami A, B, C, D, E. W takiej sytuacji każdy producent (przedstawiciel plemienia, rodu) musi spotkać się z pozostałymi producentami, aby dokonać wymiany.

Leave a Reply

error: Content is protected !!